Hvem er vi

Soroptimist International Brande

Klubben blev stiftet d. 23 september 2000

Chartret af Dilek Ozcan, Tyrkiet

Gudmoder: Eva Mortensen

Mødedag: 2. torsdag i måneden.

Mødested: Intet fast

Kontingent: kr.: 650,- 2 gange årligt.

Kontonummer: 7621 4201824

Klubbens bestyrelse: (2017/2018) 

Præsident

Ewa Gizicka-Fuks

Vicepræsident

Gitte Nielsen

Klubsekretær

Bodil Rosendahl Larsen

Kasserer

Kirsten Kristiansen

Bestyrelsesmedlem

Dothe Zacho

Bestyrelsesmedlem (KPD)                                  

Lone Lauridsen

Suppleant

Lis Thomsen

Klubmester:

Nina Pedersen

   

Øvrige poster:

 

KAPD:

Lotte Stoltenborg

Revisor

Kirsten Pedersen

Revisorsuppleant

Anni Hermann

Suppleanter til Danmarksunionen 

Ulla Sørensen, Marianne Holst-Larsen

Extensionudvalget: 

Lisbeth Holm Pedersen, Gitte Nielsen, Lene Rahbek

Ukraineudvalg

Ulla Sørensen og Kirsten Pedersen

Venskabsby Ditmarschen  

Anette Befay Thune, Sigrid Møller, Marianne Holst-Larsen

Venskabsby Eldoret, Kenya  

Jette Nielsen, Ulla Sørensen, Tove Voldby

Webmaster

Lisbeth Bjørn Hansen, Linette Opstrup

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Soroptimist International Brande

Er en del af Soroptimistklubberne i Region 2:- I alfabetisk rækkefølge: 

Brande, Grenå, Herning, Holstebro, Ikast, Odder, Ringkøbing, Silkeborg, Skanderborg, Skjern-Tarm, Århus, Århus Kraka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, 1 suppleant og en klubmester. Suppleant og klubmester har ingen stemmeret. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleant og klubmester vælges for 1 år ad gangen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -